MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA SPOTKANIA W DOGODNYM DLA KLIENTA TERMINIE I GODZINIE!
Ubezpieczenia
Pomyśl o ubezpieczeniu

W czym mogą pomóc ubezpieczenia?

Wyjeżdżając za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu stosownego ubezpieczenia. Polisy nie są drogie, a koszty, jakie należy ponieść w razie ich braku, są wprost astronomiczne. Na przykład: koszt wezwania karetki pogotowia waha się od równowartości 40 złotych w Egipcie do nawet 2 tysięcy złotych w Hiszpanii; wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to wydatek dla nie ubezpieczonego od 80 złotych w Rosji do ok. 600 złotych w USA; doba pobytu w szpitalu to obciążenie finansowe od 140 złotych we Włoszech do nawet 2700 złotych w Austrii; transport samolotem sanitarnym to, w zależności od kontynentu, koszt od 10 tysięcy do nawet 100 tysięcy złotych.


Ubezpieczenia dodatkowe

Od czego można i warto ubezpieczyć się dodatkowo?

Przed wyjazdem za granicę można wykupić:\

 • pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są przeważnie koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, poza granicami Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego, a mianowicie:
  • koszty leczenia ubezpieczonego poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w okresie trwania umowy ubezpieczenia;
  • koszty transportu medycznego ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski (koszty transportu medycznego nie są ograniczone sumą ubezpieczenia);
  • koszty transportu ciała ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego;
   organizacja pomocy w podróży i pokrycie jej kosztów.
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, na skutek którego ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć. Z reguły w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków można otrzymać następujące świadczenia:
  • świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • świadczenie na wypadek śmierci - 100% sumy ubezpieczenia.
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC). Ubezpieczenie OC przenosi materialną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim na firmę ubezpieczeniową - do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w polisie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC jest dobrym rozwiązaniem dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Chroni ono od skutków finansowych związanych z naprawieniem szkody - pokrywa koszty leczenia, koszty zniszczonego sprzętu, a nawet koszty procesu sądowego.

 • pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu na miejsce pobytu. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego, tzn. walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością (odzież i rzeczy osobiste). Ubezpieczenie bagażu podróżnego jest szczególnie przydatne podczas podróży samolotem, gdy bagaż narażony jest na opóźnione dostarczenie bądź zniszczenie, a także kradzież. Kradzież może przytrafić się zarówno na lotnisku, jak i w hotelu czy w samochodzie. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, bowiem w większości przypadków zakres ubezpieczenia nie obejmuje np. kradzieży z samochodu zaparkowanego w miejscu niestrzeżonym, a także szkód w sprzęcie fotograficznym czy innych przedmiotach wartościowych.

 • pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego powrotu czy anulowania pierwszego noclegu w hotelu. Organizatorzy wyjazdów zagranicznych zwykle obciążają turystów kosztami odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej imprezie. Turysta, który rezygnuje z udziału w imprezie przed planowaną datą wyjazdu, dzięki ubezpieczeniu ma możliwość odzyskania poniesionych w takiej sytuacji kosztów. Ubezpieczenie obejmuje także koszty poniesione przez ubezpieczonego, gdy z przyczyn losowych, niezależnych od niego, musi wcześniej powrócić z zagranicznej imprezy turystycznej.

Zasada ograniczonego zaufania: ubezpieczenia a la carte

Nie wystarczy wykupić polisę ubezpieczeniową - warto ją ponadto, albo i przede wszystkim, dokładnie przeczytać. Firmy ubezpieczeniowe - bądźmy tym razem bardziej adwokatem diabła - szukają wszelkich możliwych pretekstów, by wysokich odszkodowań po prostu nie zapłacić. Wiemy to, niestety, z doświadczenia współpracy większości naszych urzędów konsularnych. Z ubezpieczycielem należy zatem nie tylko zupełnie otwarcie rozmawiać, ale też dopasowywać usługę, którą pragniemy zakupić, do naszych potrzeb. Otóż jeśli wybieramy się na narty, warto pomyśleć, że w wielu wypadkach nie jest to usługa standardowa. Jeśli zamierzamy jeździć poza trasami czy nurkować - to tym bardziej. Jeśli cierpimy na jakąś chorobę udokumentowaną w Polsce leczeniem, to z pewnością w ubezpieczeniu należy ją wziąć pod uwagę. W przeciwnym razie ubezpieczyciel oskarży nas o zatajenie prawdy i nic nie zapłaci. W polisach ubezpieczeniowych należy czytać wszystko dokładnie, a szczególnie to, co napisane jest małym drukiem. A w sytuacjach krytycznych - których, niestety, nie zawsze można uniknąć - należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Osoby nie znające języków obcych mogą podczas pobytu za granicą zadzwonić pod wskazany w polisie numer telefonu, gdzie uzyskają pomoc w każdym zakresie w języku polskim. Operator poprowadzi taką osobę za rękę i zorganizuje oczekiwaną pomoc.


Ubezpieczenia grupowe

W ubezpieczeniach grupowych warto wziąć pod uwagę zobowiązanie do pokrycia kosztów nie tylko powrotu, ale i pobytu do momentu zorganizowania powrotu do kraju.


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

W państwach Unii Europejskiej ubezpieczenie zdrowotne mamy prawie automatycznie; wystarczy - przed wyjazdem - uzyskać w najbliższym oddziale NFZ kartę EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). Ale tu uwaga: daje ona prawo do korzystania z usług publicznej służby zdrowia, natomiast bynajmniej nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych, a co ważniejsze - transportu medycznego, jeśli taki jest niezbędny, a w sytuacjach ostatecznych - transportu ciała. Przy odbieraniu karty EKUZ otrzymujemy pisemną informację o warunkach korzystania z publicznej służby zdrowia w kraju, do którego się udajemy. Warto ją przeczytać.

>> Więcej informacji na temat ochrony zdrowia w Unii Europejskiej (serwis NFZ)
>> Sporty ekstremalne a polisy ubezpieczeniowe

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

PARTNERZY
 • 7 islands
 • Alfa Star
 • Wygoda Travel
 • Bee Free Holidays
 • Exim Tours
 • EPT
 • Ecco Travel
 • Ecco Holiday
 • Easy Tour
 • Delta Travel
 • Easy Travel
 • Atur
 • Index
 • Mediterranevm Tour Operator
 • Madart
 • Matimpex Travel
 • Lekier
 • GTI
 • Grecos
 • Inter Holidays
 • Mega Travel
 • O.K. Services
 • Oasis Tours
 • Olimp
 • Oskar
 • Otium Travel Service
 • Regent
 • Rego Bis
 • Retman
 • Rudolf Reisen Poland
 • Skarpa Travel
 • Soul-Tours
 • Sopol
 • Sun Fun
 • Viva Club
 • Wezyr Holidays
 • Maroko Travel
 • Citron Travel
 • Atlas Tours
 • Almatour